‘ ကောင်းမွန်သော ထုတ်လုပ်မှုကျင့်စဉ်နှင့်အညီ သောက်ရေသန့်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် သောက်ရေသန့်လုပ်ငန်းများအား သင်တန်းပို့ချခြင်း ‘ ဆန်းစစ်ချက် 14 June 2019, Nay Pyi Taw

  • Event Type

    Training

  • Venue

    Nay Pyi Taw

  • Date

    14 June 2019

   35 views
Set up feature Photo Example

Objective

Please Download here.

Agenda

Please Download here.

List of Participants

Please Download here.

Documents

1. Attendants from purified drinking factories

Photo Session