ပို့ကုန်/သွင်းကုန် လိုင်စင်ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း (အသစ်) အတွက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ဆွေးနွေးချက် အကျဉ်းချုပ် 13rd May 2019, Nay Pyi Taw

  • Event Type

    Meeting

  • Venue

    Nay Pyi Taw

  • Date

    13 May 2019

Set up feature Photo Example