အမျိုးသမီးသားကြောဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်စာအုပ်အား အသိပေးဖြန့်ဝေခြင်း အခမ်းအနား

  • Event Type

    Ceremony

  • Venue

    Hotel Max, Nay Pyi Taw

  • Date

    7 October 2019

   21 views
Launching_Sterilization_Criteria_Booklet (2)

Objectives

Please Download here.

Agenda / Program

Please Download here.

List of Participants

Please Download here.

Documents

Photo Session