ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)ပြည်နယ်အဆင့် ကဏ္ဍပေါင်းစုံပါဝင်သော အာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ငါးနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရေးဆွဲရေးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အား အသိပေးတင်ပြခြင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ

  • Event Type

    Workshop

  • Venue

    Htein Thar Hotel, Taunggyi

  • Date

    20-25 January 2020

   34 views
MS-NPAN_Shan(S) (3)

Objectives

Please Download here.

Agenda / Program

Please Download here.

List of Participants

Please Download here.

Documents

1. မြန်မာနိုင်ငံ အာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုမြှင့်တင်ရေး အမျိုးသားအဆင့် ဦးဆောင်ကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းထားရှိခြင်း
2. ကပေါင်းစုံပါ၀င်သော အမျိုးသားအာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာငါးနှစ်စီမံကိန်း(MS-NPAN) အကြောင်း
3. ကပေါင်းစုံပါ၀င်သော အမျိုးသားအာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ငါးနှစ်စီမံကိန်း(MS-NPAN) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောလုပ်ငန်းများအား မိတ်ဆက်ခြင်း
4. ကပေါင်းစုံပါ၀င်သော အမျိုးသားအာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ ငါးနှစ်စီမံကိန်း(MS-NPAN) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းများအား မိတ်ဆက်ခြင်း

Photo Session