သတင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ (ICT) ကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် အသုံးချဆောင်ရွက်ရေး ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး 🗓

  • Event Type

    Meeting

  • Venue

    Meeting Room, Office No.(4), Naypyitaw

  • Date

    25 June 2019

   2 views
25-6-19_ICT (1)

Agenda

 

List of Participants

 

Documents

 

Photo Session

 

Video Session