လူနာဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာဗဟိုကော်မတီ (Central Committee for Patient Safety) (၁/၂၀၂၀) အစည်းအဝေး

  • Event Type

    Meeting

  • Venue

    Meeting Room, Office No.(4), Nay Pyi Taw

  • Date

    28 January 2020

   37 views
Patient_Safety_Meeting

Objectives

.

Agenda / Program

Please Download here.

List of Participants

.

Documents

1. Laboratory Safety Challenges and Ways Forward
2. Medication Safety
3. Ongoing Activities on Patient Safety and Way Forward
4. Patient Safety: Current Activities and Ways Forward
5. Blood Transfusion Safety

Photo Session