ကုသရေးနှင့် ဆေးရုံပိုင်းဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းအမျိုးမျိုး၏ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုမြင့်မားလာစေရေး လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာကော်မတီ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

  • Event Type

    Meeting

  • Venue

    Central Command Center, Office No.(4), Nay Pyi Taw

  • Date

    12 August 2020

   1,252 views
Capacity building Meeting