တားမြစ်ဆေးဝါး ဆန့်ကျင်ရေး ပညာပေးအစီအစဉ်

  • Event Type

    Training

  • Venue

    Department of Physical and Sports Education, Nay Pyi Taw

  • Date

    27 -10-2020

   127 views
WADA_Training_Cover

Objectives

Please Download here.

Agenda / Program

Please Download here.

List of Participants

Please Download here.

Documents

1. ၂၀၂၁ တားမြစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေ၏ ပြောင်းလဲချက်အသစ်များ (New Changes in 2021 WADA Code)

Photo Session

အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (ရန်ကုန်) ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အားကစားနည်းအလိုက် တာဝန်ခံများ  ၂၀၂၁ တားမြစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေ ပညာပေးအစီအစဉ် Zoom Meeting သို့ တက်ရောက်ပုံ
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (မန္တလေး) ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အားကစားနည်းအလိုက် တာဝန်ခံများ ၂၀၂၁ တားမြစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေ ပညာပေးအစီအစဉ် Zoom Meeting သို့ တက်ရောက်နေပုံ
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (လွိုင်ကော်) ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အားကစားနည်းအလိုက် တာဝန်ခံများ  ၂၀၂၁ တားမြစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေ ပညာပေးအစီအစဉ် Zoom Meeting သို့ တက်ရောက်နေပုံ
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (တောင်ကြီး) ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အားကစားနည်းအလိုက် တာဝန်ခံများ  ၂၀၂၁ တားမြစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေ ပညာပေးအစီအစဉ် Zoom Meeting သို့ တက်ရောက်နေပုံ
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (မော်လမြိုင်) ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အားကစားနည်းအလိုက် တာဝန်ခံများ  ၂၀၂၁ တားမြစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေ ပညာပေးအစီအစဉ် Zoom Meeting သို့ တက်ရောက်နေပုံ
အားကစားနှင့်ကာယပညာသိပ္ပံ (မုံရွာ) ကျောင်းအုပ်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ အားကစားနည်းအလိုက် တာဝန်ခံများ  ၂၀၂၁ တားမြစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေ ပညာပေးအစီအစဉ် Zoom Meeting သို့ တက်ရောက်နေပုံ